2002 metais bendrov?s „GenEra“ laboratorija pla?iajai visuomenei pasi?l? pirm?j? DNR analiz? – t?vyst?s nustatymo DNR tyrim?. Nuo 2010 met? lapkri?io laboratorijoje dirba trys sertifikuoti privat?s teism? ekspertai, kuri? specializacija – „žmogaus biologin?s medžiagos DNR genotipo nustatymas“:

 • Inna Inaškina, sertifikato Nr. 1506030114, galiojantis iki 2020 11 29.
 • Inta Vasiljeva, sertifikato Nr. 1506030113, galiojantis iki 2020 11 29.
 • Ilze Radovi?a, sertifikato Nr. 1106030126, galiojantis iki 2016 11 13.

2003 metais bendrov?s „GenEra“ laboratorija pla?iajai visuomenei pasi?l? pirm? medicinin? DNR analiz? – trombofilijos DNR tyrim?. Šiuo metu laboratorija atlieka ?vairius medicininius DNR tyrimus ir bendradarbiauja su Latvijos medicinos ?staigomis, atskirais atvejais – ir su užsienio medicinos ?staigomis.

Photo: Lauris V?ksne, f64 Photo agency.

 • Contact Us

  Klauskite mūsų!

  Jūsų klausimas (latviškai, rusiškai arba angliškai):

  El. pašto adresas, kuriuo siųsti atsakymą:

  Prašome įrašyti šiuos ženklus:
  captcha