Rezus faktoriaus (RhD) DNR tyrimas vyrams

Kas yra rezus faktorius (RhD)?

Rezus faktorius apibr?žiamas pagal baltymo – rezus D antigeno (RhD) buvim? ar nebuvim? eritrocit? (raudon?j? kraujo l?steli?) paviršiuje. Kai rezus D antigenas yra eritrocit? paviršiuje, toks asmuo yra rezus teigiamas: RhD+. Kai rezus D antigeno eritrocit? paviršiuje n?ra, toks asmuo yra rezus neigiamas: RhD-.

D?l kokios priežasties žmoni? rezus faktorius yra teigiamas arba neigiamas?

Žmogaus rezus faktorius yra nustatomas pagal gen? RHD, kuris gamina baltym? – antigen? RhD. Žmon?s turi du chromosom? rinkinius – vien?, paveld?t? iš motinos, kit? – iš t?vo. Tokiu b?du kiekviena iš m?s? l?steli? turi dvi geno RHD kopijas, vadinamas aleliais. Jei abi kopijos veikia ir gamina antigen? RhD, tada asmuo yra rezus teigiamas – homozigotas. Taip pat jei yra aktyvi tik viena kopija, asmuo yra rezus teigiamas –heterozigotas. Rezus neigiam? asmen? abu geno RHD aleliai nefunkcionuoja, tod?l antigenas RHD nesusiformuoja arba yra neaktyvus.

Kas yra rezus faktoriaus nesuderinamumas?

Rezus faktoriaus nesuderinamumas atsiranda tada, kai rezus teigiamas kraujas su rezus D antigenu patenka ? rezus neigiamo asmens, kurio eritrocitai neturi rezus D antigeno, kraujotak?. D?l to rezus D antigenas atpaž?stamas kaip svetimk?nis, ir prieš j? formuojasi antik?nai.

Rezus faktoriaus nesuderinamumas gali sukelti komplikacij? perpylus krauj?, taip pat n?štumo metu. Rezus faktoriaus nesuderinamumas n?štumo metu gali kilti tais atvejais, kai b?simoji motina yra rezus neigiama, o biologinis t?vas vaiko yra rezus teigiamas. Šiuo atveju yra galimyb?, kad vaisius gali b?ti rezus teigiamas, tod?l motinos kraujyje susidaro antik?nai prieš vaisiaus RhD antigen?.

Antik?nai retai susidaro pirmojo n?štumo metu, ir paprastai gimsta sveikas vaikas. Komplikacij? rizika did?ja su kiekvienu v?lesniu n?štumu. Rezus antik?nai trukdo vaisiaus vystymuisi, gali sukelti priešlaikin? gimdym? arba naujagimio hemolizin? lig?.

Kokia tikimyb?, kad vaisius yra rezus teigiamas?

 • Jei vaiko t?vas yra homozigotas (funkcionuoja abu geno RHD aleliai), vaisius neabejotinai bus rezus teigiamas. Tai taip pat reiškia, kad visi šio asmens palikuonys bus rezus teigiami nepriklausomai nuo to, ar jo vaiko motina yra rezus teigiama, ar neigiama. Jei b?simosios motinos rezus faktorius yra neigiamas, jai reik?s papildomo gydymo.
 • Jei vaiko t?vas yra heterozigotas (funkcionuoja vienas iš dviej? jo RHD geno aleli?), yra 50 proc. tikimyb?, kad vaisius gali b?ti rezus teigiamas, ir 50 proc. tikimyb?, kad vaisius gali b?ti rezus neigiamas. Šiuo atveju rekomenduojama, kad vaisiaus rezus faktorius (teigiamas arba neigiamas) b?t? nustatomas kiekvieno n?štumo metu.

Kokiais atvejais rezus teigiamam vyrui rekomenduojama atlikti rezus faktoriaus (RhD) DNR tyrim??

Tuo atveju, jei moteris yra rezus neigiama, o vyras – rezus teigiamas. Atliekant š? test?, bus galima nustatyti, ar planuojami vaikai 100 proc. atvej? bus rezus teigiami, ar yra 50 proc. tikimyb?, kad vaikas bus rezus neigiamas.

Tyrimo aprašas

Rezus faktoriaus nustatymas yra visiškai nekenksminga proced?ra vyrams. Paimamas burnos gleivin?s tepin?lis arba seili? m?ginys. Rezus faktoriaus (RhD) DNR tyrimo vyrams metu atliekamas santykinis kiekybinis RHD geno dviej? DNR fragment? buvimo nustatymas.

Nor?dami apsilankyti laboratorijoje ir pateikti m?gin? kuriam nors tyrimui atlikti, skambinkite tel.: +37167425241 arba rašykite el. adresu info@genera.lv, nurodydami norim? tyrim?, vard? ir pavard?, tiriamojo asmens gimimo dat?, pageidaujam? apsilankymo dat? ir laik? bei telefono numer?.

 • Contact Us

  Klauskite mūsų!

  Jūsų klausimas (latviškai, rusiškai arba angliškai):

  El. pašto adresas, kuriuo siųsti atsakymą:

  Prašome įrašyti šiuos ženklus:
  captcha