DNS testi

 

2002. gad? SIA GenEra laboratorija plaš?kai sabiedr?bai pied?v? pirmo DNS anal?zi – Paternit?tes DNS testu.


No 2010. gada novembra laboratorij? str?d? tr?s sertific?ti priv?tie tiesu eksperti specialit?t? “Cilv?ka biolo?isk? materi?la DNS genotipa noteikšana”:

 • Inna I?aškina sertifik?ta Nr.1506030114, termi?š  l?dz 29.11.2020.
 • Inta Vasi?jeva sertifik?ta Nr.1506030113, termi?š  l?dz 29.11.2020.
 • Ilze Radovi?a sertifik?ta Nr. 1106030126 termi?š l?dz 13.11.2016.

2003. gad? SIA GenEra laboratorija plaš?kai sabiedr?bai pied?v? pirmo medic?nisko DNS anal?zi – trombof?lijas DNS testu.

 

Patreiz laboratorija veic daž?dus DNS medic?niskus testus un sadarbojas ar Latvijas medic?nas iest?d?m.

 

Inform?cija ?rstiem!

Nepieciešamais nos?t?jums – l?dzu, izmantojiet GenEra nos?t?juma formu vai 027u veidlapu.

 

Nos?tijums uz daž?d?m anal?z?m

 


Foto: Lauris V?ksne, f64 Photo agency.

 • Jautājiet mums!

  Jūsu jautājums:

  E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

  Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
  captcha