Lūdzu, novērtējiet mūsu darbību!

Jaunums!

Lūdzam aizpildīt jaunizveidoto anketu!

Ar anketas palīdzību GenEra SIA vēlas uzzināt klientu vajadzības un vēlmes, ierosinājumus, lai uzlabotu piedāvātos pakalpojumus.

Atbilžu anonimitāte ir garantēta.


 

Kur Jūs ieguvāt informāciju par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem?


Novērtējiet SIA “GenEra” laboratorijas darbību pēc šādiem kritērijiem:
Vērtējums: 5- pilnīgi apmierina; 4-daļēji apmierina; 3- apmierina; 2-neapmierina; 1-pilnīgi neapmierina.

1. Iespēja iegūt informāciju par GenEras sniegtajiem pakalpojumiem.
Klātienē:
 1 2 3 4 5
Pa telefonu:
 1 2 3 4 5
Pa e-pastu:
 1 2 3 4 5
www.genera.lv:
 1 2 3 4 5

2. Informācija par laboratorijas sniegtajiem pakalpojumiem:
 1 2 3 4 5

3. Laboratorijas sniegto pakalpojumu klāsts:
 1 2 3 4 5

4. Laboratorijas sniegto pakalpojumu kvalitāte:
 1 2 3 4 5

5. Novērtējiet analīžu pārskatu un tajā iekļauto informāciju.
Saprotamība:
 1 2 3 4 5
Pārskatāmība:
 1 2 3 4 5
Informācijas pietiekamība:
 1 2 3 4 5

6. Norēķinu kārtība un iespējas par sniegtajiem pakalpojumiem:
 1 2 3 4 5

7. Sniegto pakalpojumu izpildes termiņš:
 1 2 3 4 5

8. Personāla attieksme pret klientu:
 1 2 3 4 5


Vai analīžu cenas ir adekvātas to kvalitātei un rezultātiem?
   daļēji

Kas neapmierina?

Jūsu ieteikumi, jautājumi, vēlmes:

Lūdzu, novērtējiet mūsu darbību!

  • Jautājiet mums!

   Jūsu jautājums:

   E-pasts adrese uz kuru sūtīt atbildi:

   Lūdzu ievadiet sekojošos simbolus:
   captcha